زمان مناسب برداشت میوه كیوی رقم هایوارد

2019-10-04T18:13:32+00:00October 4th, 2019|Kiwi Fruit|

زمان مناسب برداشت میوه كیوی رقم هایوارد کلیه تولیدکنندگان كيوي بایستی کیوی را با رسيدن بریکس يا قند ميوه به حداقل 6/5 (شش و نيم) درصد برداشت نمایند. به طوركلي از نظر زماني متوسط مقدار قند ميوه در نواحي مركزي استان مازندران اوايل آبان و در نواحي غرب مازندران و شرق گيلان نيمه‌ي آبان،