مديريت صحيح سم‌پاشی زمستانه در اسفند 

جهت مديريت صحيح سم‌پاشی زمستانه باغ‌های مرکبات رعایت نکات مهم زیر ضروری است:

1- هرس شاخه‌های داخلی درختان به منظور ایجاد تهویه مناسب علاوه بر اینکه از تراکم آفت در قسمت‌های داخلی می‌کاهد سبب کاهش میزان سم مصرفی و کنترل بهترآفت می‌شود.

2- استفاده از غلظت توصیه شده همراه با تهیه محلول یکنواخت سم از موارد مهم رعایت سم‌پاشی صحیح است.

3- سمپاشی به نحوی صورت گیرد که ابتدا قسمت‌های داخلی تنه درختان از بالا به پایین بطور کامل شسته شود. سپس قسمت‌های بیرونی تاج بصورت عمودی از بالا به پایین و از پایین به بالا محلول‌پاشی شود.

4- از روغن‌ها و سموم درب بسته و دارای برچسب (با توجه به تاریخ مصرف) استفاده گردد. قوطی‌های سم و روغن در محیط‌های خشک و خنک نگهداری شود و از باز نگهداشتن درب آنها خودداری گردد.

زمان سمپاشی و سموم مورد توصیه در سم‏پاشي زمستانه:

بهترين زمان سم‌پاشي زمستانه بر علیه آفات مرکبات از اوایل تا اواخر اسفند ماه با توجه به شرایط آب و هوایی می‌باشد. مبارزه با استفاده از فرمول زير اجرا می‌گردد:

 روغن ولک(مایونز) 1/5 درصد (1/5 لیتر در 100 لیتر آب)، در صورت آلودگی باغ به کنه قرمز مرکبات به محلول سمپاشی کنه‌کش نیسورون به نسبت 0/5 تا 0/75 در هزار (50 تا 75 سی‌سی در100 لیتر آب) و یا کنه‌کش آپولو به نسبت 0/5 در هزار (50 سی‌سی در100 لیتر آب) اضافه گردد.