دستورالعمل کوددهی درختان کیوی فروت

کيوي گياهی پرتوقع است و بايد در خاکي کشت شود که به خوبي مواد مورد نياز آن را تأمين کند. اين گياه به خوبي مواد غذايي خاک را جذب مي‏کند و چنانچه کمبود مواد غذايي به ‏وجود آيد، زود علايم کمبود را نشان مي‏دهد. در صورتي که در ساير گياهان علايم کمبود سريع ظاهر نمي‏شود. در واقع يکي از مهمترين فاکتورهايی که در کميت و کيفيت کيوي مؤثر مي‌باشد کوددهي است. کيفيت ميوه در زمان برداشت و نيز طي دوران ذخيره‏سازي به وضعيت ميوه کيوي از لحاظ عناصر غذايي بستگي دارد. بنابراين، باغداران باید از کودهاي آلي و شيميايي در باغ‌هاي خود براي نيل به عملکرد بالاتر استفاده کنند. کاربرد عناصر غذايي معمولاً منجر به افزايش عملکرد خواهد شد اگرچه کاربرد مقادیر زياد و يا نامتعادل عناصر غذايي اثرات سوء خود را به همراه خواهد داشت. براي مثال سطوح نيتروژن بالا در ميوه کيوي با افزايش نرم شدن اين ميوه طي دوره انبارداری همراه خواهد بود. هم‌چنين، زيادي نيتروژن در زمان برداشت مقدار پوسيدگي ناشي از پوسیدگی خاکستری یا بوتريتيس را افزايش مي‌دهد. درختان کيوي حداقل سالانه به حدود 150کيلوگرم نيتروژن و 165 کيلوگرم پتاسيم در هکتار نياز دارند.

براساس پژوهش نگارندگان مقدار کود براي هر تاک کیوی 1100 گرم اوره، 500 گرم دي‌آمونيوم فسفات، يک کيلوگرم کلريد پتاسيم، 300 گرم سولفات منيزيم، 200 گرم سولفات منگنز، 200 گرم سولفات روي و 50 گرم اسيد بوريک می‌باشد. در صورت استفاده از روش‌های کوددهی به غیر از کود آبیاری، یک سوم کود نیتروژن و یک دوم کود پتاسیم به همراه کود فسفر، منیزیم و عناصر میکرو در مقادیر ذکر شده در فروردین ماه استفاده شود. مانده کود نیتروژن و پتاسیم در دو مرحله به فاصله یک و دو ماه از مرحله اول کاربرد، استفاده گردند. در صورت استفاده از روش کودآبیاری برای کوددهی باغات کیوی توصیه می‌شود کودها در 10 مرحله (هر 15 روز از فروردين تا اول شهريور) به همراه آب آبياري به درختان داده شدند. متاسفانه در باغ‏هاي‏ کيوي استان مازندران به ندرت از محلول‌پاشي در طي فصل رشد درخت استفاده مي‌شود. در صورتی که انجام محلول‌پاشی در زمان و شرایط مناسب باعث بهبود کمیت وکیفیت کیوی می‌گردد. بنابراین، توصیه می‌شود براي محلول‌پاشي نيز اوره با غلظت 5 در هزار 4 بار در سال (فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير)؛ و دي‌آمنيوم فسفات، کلريد پتاسيم و سولفات منيزيم هر يک با غلظت 5 در هزار 2 بار در سال بر روي برگ درختان کيوي اسپري شوند.